Djurvänner-sällskapsdjur för seniorer

  • 145 kr

Presentation av lättskötta husdjur med högt sällskapsvärde och hur de påverkar välbefinnandet.

Artikelnummer: 9242
Dela

Det är bra att umgås med djur, vi mår bättre både fysiskt och psykiskt med en djurvän. Men hur ska man välja sällskapsdjur som senior? Hund eller katt, fågel eller fisk?

Boken ger fakta och förslag på ett trettiotal lämpliga husdjur.
Inledningsvis berättar Ingvar Svanberg om vilka djur som har stått människan närmast genom seklerna. Samhällsomvandling med individualiserat leverne och ensamhet har ökat sällskapsdjurens betydelse.
Han redovisar hur sällskapsdjur påverkar äldres välbefinnande fysiskt och psykiskt. Forskningsresultat från både hemmiljöer och institutioner/sjukvård presenteras så enkelt som möjligt. Hur kan jag förbereda mig inför att mitt djur dör före mig eller att djuret  överlever mig? Hur är det vanligt att man reagerar när djuret dör? Det är frågeställningar som också tas upp.
I bokens andra del presenterar Hans Norling ett urval av sällskapsdjur som dels är så lättskötta som möjligt för äldre, dels har ett högt sällskapsvärde.
Varje djur presenteras med grundfakta som livslängd, intelligens, skötsel, motionsbehov, kontaktbehov, sjukdomar och mathållning.
Med sin samlade kunskap ger författarna både teori om sällskapsdjurens inverkan på äldres välbefinnande och konkreta råd till seniorer som skaffar sig sällskapsdjur.

Ingvar Svanberg är etnobiolog, verksam vid Uppsala universitet. Han har studerat människans förhållande till sina sällskapsdjur genom seklerna och hur man reagerar när husdjur dör.
Hans Norling har lång erfarenhet av att skriva om sällskapsdjur som journalist. Han är redaktör för webbplatsen www.zoonen.com och är bosatt i Halmstad.

144 sidor