Snigel - fridstörare i örtagården: Vetenskap och fakta

  • 85 kr

Med hjälp av den här boken kan du undvika att döda "nyttiga" svenska snigelarter i trädgården. Varje snigel har fått ett uppslag med en tydlig bild och text.

Artikelnummer: 12-152
Dela

Har du problem med sniglar i trädgården?

Läs den här lilla boken så kan du undvika att döda andra svenska  snigelarter som finns i din trädgård. Varje snigel får ett uppslag med  en tydlig bild och text. Boken placerar dem i sitt ekologiska sammanhang – både som ”nyttiga” djur och skadegörare.

Beskriver hur snigeln har kommit till Sverige samt i vilka delar av landet som den är vanlig i. Större delen av boken handlar om spansk skogssnigel och åtgärder för att förebygga och bekämpa den.

Det har gått mer än 20 år sedan Ted von Proschwitz – forskare vid  Naturhistoriska Museet i Göteborg – för första gången artbestämde en  spansk skogssnigel i Sverige.

Han hade då följt artens spridning över Europa under några år och  förstod vad som skulle komma att hända även här. Med allmänhetens hjälp kunde museet de följande åren i detalj kartlägga artens erövring av Sverige.

Efterhand stod det också klart vilken oerhört besvärlig skadegörare  snigeln är och att behovet av adekvat information om den är stort. Det känns därför angeläget att ge ut en bok baserad på vetenskapliga forskningsresultat och fakta.

En bok som samlat redovisar mer än 20 års erfarenhet av spansk  skogssnigel och bekämpning av den men som också lättfattligt presenterar den fascinerande djurgruppen sniglar.

Författare: Ted von Proschwitz.

Förlag: Bohusläns museums förlag.

Utgivningsland: Sverige.

ISBN: 9789176862179

Bandtyp: Spiral.

Språk: Svenska.

Utgiven: 2009.

Antal sidor: 160.