Snigel - fridstörare i örtagården: Vetenskap och fakta

  • 95 kr

Med hjälp av den här boken kan du undvika att döda "nyttiga" svenska snigelarter i trädgården. Varje snigel har fått ett uppslag med en tydlig bild och text.

Artikelnummer: 12-152
Dela

En bok som lättfattligt presenterar den fascinerande djurgruppen sniglar.
I boken får du veta vilka svenska snigelarter som är nyttodjur i din trädgård. Varje snigel får ett uppslag med en tydlig bild och text. Boken placerar dem i sitt ekologiska sammanhang – både som ”nyttiga” djur och skadegörare.

Större delen av boken handlar om spansk skogssnigel och åtgärder för att förebygga och bekämpa den. Här beskrivs hur snigeln har kommit till Sverige samt i vilka delar av landet som den är vanlig i.

Det har gått mer än 20 år sedan Ted von Proschwitz – forskare vid  Naturhistoriska Museet i Göteborg – för första gången artbestämde en spansk skogssnigel i Sverige.

Han hade då följt artens spridning över Europa under några år och förstod vad som skulle komma att hända även här. Med allmänhetens hjälp kunde museet de följande åren i detalj kartlägga artens erövring av Sverige.

Efterhand stod det också klart vilken oerhört besvärlig skadegörare den spanska skogssnigeln är och att behovet av adekvat information om den är stort. Det känns därför angeläget att ge ut en bok baserad på vetenskapliga forskningsresultat och fakta.

Författare: Ted von Proschwitz.

Förlag: Bohusläns museums förlag.

Utgivningsland: Sverige.

ISBN: 9789176862179

Bandtyp: Spiral.

Språk: Svenska.

Utgiven: 2009.

Antal sidor: 160.