Bäver 5 cm (Collecta)

  • 55 kr

Modellen är 5,5 x 4 cm. Bävern är vårt lands största gnagare och lever i byggda hyddor i sjöar och vattendrag i familjegrupper.

Artikelnummer: 88382
Dela

Modellen är 5,5 x 4 cm
Fakta om bäver: Bävern är vårt lands största gnagare som kan väga uppemot 22kg och bli ca 75 cm plus svans på ca 30 cm. Bävrar lever i familjegrupper som består av ett par och deras ungar. De bor i byggda hyddor i sjöar och vattendrag där vattnet inte bottenfryser på vintern eller är för strömt. På våren är det de färska skotten på lövträd som lockar efter en lång vinter med enahanda föda av bark. På sommaren lever bävern av näckrosor, örter i strandvegetationen, bark och blad från lövträd, främst asp, men även björk och, sälg.