Häger 9 cm (Papo)

  • 95 kr

Gråhägern är den vanligaste hägerarten i Norden och den mest utbredda i Europa.

....

Artikelnummer: 50274
Dela

9 x 4 x 5,9 cm

En häger är cirka 1 meter hög med en vingbredd  av 1,4–1,75 meter. Halsen, benen och den grova näbben är långa och den har långa, svarta, hängande huvudtofsar. I flykten håller den halsen indragen. I Sverige förekommer den i södra och mellersta delarna, men även lokalt längre norrut. Den svenska  populationen har ökat under senare år och antalet par beräknas idag till 5000. 

I augusti-november flyttar de flesta hägrar till västra och södra Europa samt Nordafrika. I mars-april återkommer de från övervintringsområdena. Enstaka individer övervintrar i södra landet där det är öppet vatten.