Piraya 7 cm (Papo)

  • 85 kr

Rödbukspirayan är en köttätande sötvattensfisk som lever i Sydamerikas floder.

Artikelnummer: 50253
Dela

Rödbukspirayan är en köttätande sötvattensfisk som lever i Sydamerikas floder. Få fiskar är omgärdade av så många myter som pirayorna; det är helt riktigt att rödbukspirayan är en utpräglad rovfisk, men pirayornas eventuella farlighet gentemot  människor är kraftigt överdriven. Dock vadar eller simmar befolkningen i  Sydamerikas regnskogar ogärna i mindre vattendrag där man vet att det finns pirayor instängda under torrperioden.